Trivsel, Fællesskab og Høj faglighed - Vi står sammen om at skabe livsduelige børn og unge, der kan møde livet med robusthed

logo

Tybjerg Bygade 3

4160 Herlufmagle

06:30 - 17:00 (16:00)

Mandag til torsdag (fredag)

Udeskole

Udeskole

Udeskole er undervisningsforløb hvor dele af undervisningen foregår uden for klassen. Det kan være i naturen, på steder og hos mennesker i lokalområdet eller på ekskursioner til steder, der kan formidle kultur, historie, natur m.m., der kan bidrage til at gøre undervisningen bedre og mere levende.

Formålet med udeskole er at variere undervisningen, så den har mange vinkler og mange læringsformer og dermed tilgodeser flest mulige elever. Det er formålet at børnene lærer mest muligt og at de får så mange direkte oplevelser med læring, som vi kan give dem i skolen.

Udeskole er en af mange undervisningsformer på Tybjerg Privatskole.