Trivsel, Fællesskab og Høj faglighed - Vi står sammen om at skabe livsduelige børn og unge, der kan møde livet med robusthed

logo

Tybjerg Bygade 3

4160 Herlufmagle

06:30 - 17:00 (16:00)

Mandag til torsdag (fredag)

Motion

Motion

Fysisk aktivitet er vigtig for læring. På Tybjerg Privatskole har vi morgenbånd fra 8:30-8:50, hvor vi har fokus på læsning og bevægelse.

Vi bruger naturen og uderummet som ramme for vores Udeskole, hvor læringsmål i alle fag er i spil igennem en aktiv læringsstil.

Vi har valgfag og eftermiddagsaktiviteter, hvor fysisk aktivitet indgår.

Vores legeplads, parkområde med bålhytte og bålplads, samt skønne bakkede områder er alle vigtige grundsten for elevernes fysiske udfoldelser – i og uden for skoletid.

Vi har boldbaner til diverse boldspil.

I SFO’en laver vi bål, bager snobrød og meget andet, og så leger børnene de lege de selv finder på.

Vi har cykler, mooncars, løbehjul og meget andet der alt sammen bidrager til børnenes altid aktive leg i skolegården.

Læs om formål, definition og hensigtserklæringer for udeskole på Tybjerg Privatskole.