Trivsel, Fællesskab og Høj faglighed - Vi står sammen om at skabe livsduelige børn og unge, der kan møde livet med robusthed

logo

Tybjerg Bygade 3

4160 Herlufmagle

06:30 - 17:00 (16:00)

Mandag til torsdag (fredag)

SFO

SFO

Kernehuset er navnet på vores SFO. Kernehuset kan benyttes af alle elever fra 0. til 9. klasse.

Den røde tråd

På Tybjerg Privatskole ønsker vi at skabe nogle rammer, hvor børnene styrkes i  troen på egen kunnen og hvor nærhed og omsorg vægtes højt. Vi ønsker at skabe en rød tråd i det enkelte barns skole, SFO- og fritidsliv. Vi har tæt samarbejde med lærerne og erkender vigtigheden af, at børnene har mulighed for at læse lektier i SFO’en i rolige omgivelser.

I SFO’en tilrettelægger vi aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetence-udviklingsområderne:

  • Personlige kompetencer
  • Sociale kompetencer
  • Tænkning og sprog
  • Natur og sundhed
  • Praktiske musiske og kropslige kompetencer
  • Fantasi og kreativ kompetence

Pædagogik

Vi prioriterer, at børnene har medindflydelse og er med til at vælge, hvilke aktiviteter der tilbydes. Derfor afholder børn og voksne børnemøder flere gange om året. Ved møderne har børnene mulighed for at komme med ideer og igangsætte projekter, samtidig med, at store og små emner fra hverdagen kan vendes.
Vi tror på, at børnene gennem medindflydelse bla. lærer at give, at have fælles ansvar, at samarbejde, at føle ejerskab samtidig med at de oplever anerkendelse, hvilket styrker deres selvværd.

Den frie leg prioriteres meget højt. Gennem legen slippes fantasien løs og venskaber dannes og udvikles. I den frie leg lærer børnene at give og tage samtidig med, at de mærker egne og andres grænser. I den frie leg kan børnene desuden øge forståelsen for hinandens forskelligheder. Vi mener, at legen giver følelsen af at være en vigtig del af fællesskabet, hvilket styrker samværet med andre mennesker.
De voksne i SFO’en har fokus på, at hjælpe det enkelte barn ind i legen og i fællesskabet gennem trivselsarbejde og voksenguidning

Fysiske rammer

Vores indendørsfaciliteter er delt i to områder specifikt indrettet til henholdsvis de største og de mindste børn. Derudover benytter vi gymnastiksalen, som har en central placering. Vi har legerum, hyggerum, computerrum og caféområde samt et lokale, hvor der kan spilles bob, bordfodbold og bordtennis. Derudover har vi et køkken, hvor der bages og laves spændende mad. Vi har kreative værksteder, hvor fantasien kan få frit spil, og hvor børnene har mulighed for fordybelse i en rolig og tryg atmosfære.

Vi har et stort udendørsområde, som skaber mulighed for udfoldelse af enhver art. Der er en stor legeplads med svævebane, et parklignende område og boldbaner. Vi har bålhytte og bålplads, hvor vi ofte laver bål og bager snobrød eller laver andre lune retter.  I forskellige perioder tilbydes aktiviteter som rollespil, træarbejde, fokus på planter, fodboldforløb mv.

Samarbejde

Vi værdsætter en god kontakt med forældrene.  Derfor prioriteres den daglige kontakt, når børnene afleveres og hentes meget højt.  Det er vigtigt, at personalet i SFO’en orienteres om forhold, som kan have indflydelse på barnets trivsel.
I SFO’en benytter vi Tabulex som informationssystem via skoleintra. Ved indgangen til SFO’en er der en skærm, hvor børnene skal registreres ved ankomst, og når de tager hjem. Det er af stor betydning, at personalet informeres, hvis børnene bliver hentet af andre end de primære personer, som er registreret omkring barnet. Information kan gives via Tabulex eller ved at benytte papirkalenderen i SFO’en.