Trivsel, Fællesskab og Høj faglighed - Vi står sammen om at skabe livsduelige børn og unge, der kan møde livet med robusthed

logo

Tybjerg Bygade 3

4160 Herlufmagle

06:30 - 17:00 (16:00)

Mandag til torsdag (fredag)

Grøn skole

Grøn skole

Hvad er Grøn skole?

Grøn Skole er Friluftsrådets undervisningsprogram for uddannelse i bæredygtig udvikling med natur, miljø og udeliv som centrale omdrejningspunkter.

Målet er at bidrage til, at børn og unge bliver aktive medborgere, der kan tage hånd om vores natur og miljø. Når eleverne er med til at foreslå og gennemføre handlinger for bedre natur og miljø, bidrager det til engagement, viden, forståelse og lyst til at gøre en forskel.

Du kan læse mere om Grøn skole ved at følge linket her:
https://groenskole.dk/om-groen-skole

Tybjerg Privatskoles grønne vision

På Tybjerg Privatskole har vi en vision om at have en stærk grøn profil.

Dette vil vi sikre ved at undervise, samarbejde, eksperimentere, undersøge, udvikle, og lære gennem et ”hands on” undervisningssmiljø, hvor der udvikles viden og praktisk ”know how” om Verdensmålene.

Vi vil arbejde på at styrke alles kompetencer, så vi fremadrettet kan bidrage til en mere bæredygtig verden.