Trivsel, Fællesskab og Høj faglighed - Vi står sammen om at skabe livsduelige børn og unge, der kan møde livet med robusthed

logo

Tybjerg Bygade 3

4160 Herlufmagle

06:30 - 17:00 (16:00)

Mandag til torsdag (fredag)

Om skolen

Vi ønsker glade og dygtige børn

Tybjerg Privatskole er en lille, overskuelig skole med ét spor fra 0. – 9. klasse og et loft på 20 børn i klasserne. Det skaber et enestående fællesskab, hvor alle børn og voksne kender hinandens navne, og hvor børnene har gode relationer på kryds og tværs af alder og køn.

Vi har stort fokus på børnenes trivsel som præmis for god læring, og vi sætter hurtigt ind med forebyggende indsatser for at løse konflikter og optakt til mobning eller dårlig adfærd. Vores undervisning bygger på en stor mangfoldighed i forhold til metoder, tilgange og fokusområder.

Vi har et tilbud om SFO med en lang række aktiviteter og en række valgfag og ekstratilbud, hvor medarbejdere, forældre og områdets foreninger sammen er med til at skabe anderledes og spændende tilbud til børnene. Med tiden har vi også fået opbygget en række gode og årligt tilbagevendende traditioner, som børn og forældre er meget glade for.