Trivsel, Fællesskab og Høj faglighed - Vi står sammen om at skabe livsduelige børn og unge, der kan møde livet med robusthed

logo

Tybjerg Bygade 3

4160 Herlufmagle

06:30 - 17:00 (16:00)

Mandag til torsdag (fredag)

Om os

Vi brænder for skolen

Skolen drives af en stor gruppe engagerede medarbejdere og frivillige, der tilsammen – og på mange forskellige måder – bidrager til skolens drift og udvikling.

I dagligdagen møder du skoleledelsen, lærere, pædagoger og vores teknisk-administrative personale. De er gjort af et særligt stof, og de har valgt at være med til at skabe trivsel og læring indenfor de rammer om frihed under ansvar, der følger af loven om friskoler.

På frivillig basis bidrager en lang række forældre, lokale borgere og gode venner med arbejdsindsats i bestyrelsen, udvalg, onsdagsholdet og institutionsrådet. Derudover nyder skolen godt af opbakning fra erhvervslivet, fonde og puljer samt den store håndsrækning fra den forældredrevne støtteforening.