Trivsel, Fællesskab og Høj faglighed - Vi står sammen om at skabe livsduelige børn og unge, der kan møde livet med robusthed

logo

Tybjerg Bygade 3

4160 Herlufmagle

06:30 - 17:00 (16:00)

Mandag til torsdag (fredag)

Profil

Hygge i klassen

Vi er noget særligt

Tybjerg Privatskole er oprettet i 2010, da kommuneskolen lukkede. Skolens base er en klassisk rødstens skolebygning fra 1963 og et fint udeareal med plads til leg og bevægelse. Placeringen i Tybjerg giver skolen adgang til skov og åbent land, og tiltrækker elever fra både lokalområdet og fra et større opland i Næstved, Faxe og Ringsted kommuner.

Det der særligt kendetegner Tybjerg Privatskole, og som nye elever, forældre og medarbejdere beskriver er:

  • Der er et loft på 22 elever i en klasse
  • Skolen er et-sporet med klasser fra 0. – 9. klasse
  • Alle elever og medarbejdere kender hinanden, der er et trygt miljø og hvert eneste barn oplever at blive set og at høre til
  • Forældre oplever en høj grad af medindflydelse og medinddragelse. Der kan være kort afstand mellem ide og handling, og skolen har en høj grad af frihed i forhold til kommunalpolitikere og embedsmænd
  • Skolen drives af en kompetent ledelse og har en gruppe dygtige og engagerede medarbejdere
  • Udeskole og Niveaudelt undervisning er to centrale elementer i undervisningen
  • Der er stærke sociale relationer mellem eleverne – også på tværs af årgange – og denne store lyst til stærke fællesskaber smitter af på forældrene
  • Første skoledag efter sommerferien er en fest for hele familien og ligger på en søndag
  • Vi har korte skoledage set i forhold til mange andre skoler