Trivsel, Fællesskab og Høj faglighed - Vi står sammen om at skabe livsduelige børn og unge, der kan møde livet med robusthed

logo

Tybjerg Bygade 3

4160 Herlufmagle

06:30 - 17:00 (16:00)

Mandag til torsdag (fredag)

Niveaudeling

Niveaudeling

Undervisning

Niveaudelt undervisning er et af de centrale elementer i undervisningen på Tybjerg Privatskole. Det betyder, at undervisningen er niveauopdelt, når det giver mening.

Ved niveaudelt undervisning grupperes børnene efter deres faglige niveau i de enkelte fag, men er fortsat tilknyttet en stamklasse. Børn er forskellige og lærer i forskellige tempi, hvilket bliver tilgodeset ved niveaudelt undervisning.

Ved niveaudelt undervisning bliver der således ekstra fokus på den enkelte elevs niveau og det endelige udbytte vil således blive optimeret for alle elever.