Trivsel, Fællesskab og Høj faglighed - Vi står sammen om at skabe livsduelige børn og unge, der kan møde livet med robusthed

logo

Tybjerg Bygade 3

4160 Herlufmagle

06:30 - 17:00 (16:00)

Mandag til torsdag (fredag)

Traditioner

Traditioner

Det hedder sig, at noget bliver til en tradition, tredje gang det gennemføres. Vi er en ung skole og ikke belastet af mange tunge traditioner, men vi har alligevel målrettet opbygget en række centrale traditioner, som vi synes skal kendetegne vores fællesskab på skolen.

Tre gange om året har alle børn og forældre mulighed for at møde hinanden til første skoledag, arbejdsdagen og sommerfesten. Første skoledag ligger på en søndag og er en festlig og velbesøgt begivenhed. Vi gør os umage med at byde nye børn, forældre og medarbejdere velkommen denne dag, og et særligt øjeblik er når eleverne i 1. klasse overrækker en rose til hver ny elev i 0. klasse.

I løbet af året er der særlige traditioner om fester og begivenheder for børnene, og her tæller især deltagelsen i Vilde Vulkaner i sommerferiens begyndelse højt. I årets løb markerer vi små højdepunkter, som børnene elsker: Skolernes Motionsløb op til efterårsferien, Haloweenfest, juleværksteder, fastelavnsfest, teaterforestilling og sommerfest mv.