Trivsel, Fællesskab og Høj faglighed - Vi står sammen om at skabe livsduelige børn og unge, der kan møde livet med robusthed

logo

Tybjerg Bygade 3

4160 Herlufmagle

06:30 - 17:00 (16:00)

Mandag til torsdag (fredag)

Undervisningen

Undervisningen

Fælles mål

Undervisningen på Tybjerg Privatskole følger Folkeskolens fælles mål (kompetencemål, færdighedsmål og vidensmål – læs evt. mere på Undervisningsministeriets hjemmeside). Skolen følger ministeriets vejledende læseplaner, som kan læses på EMU.dk.

Metoder og strukturer

Vi anvender en række metoder og strukturer i undervisningen for at skabe en varieret skoledag og imødekomme børns forskellige indlæringsstile. Det er feks niveaudeling med læring på tværs af alderstrin og morgenbånd med fokus på læsetræning eller motion.

Vi har stort fokus på udeskole, som hos os betyder at undervisningen jævnligt flytter udenfor klasselokalet. Det kan feks være arbejde med geometriske former i matematik på boldbanen eller øvelser med ordklasser i dansk på stammerne i skoven. Undervisningen bygger også på ekskursioner til en forælders arbejdsplads, museumsbesøg i København eller opgaver om ‘indkøb’ i Superbrugsen i Fensmark.

Læs mere i dokumentet ‘Strukturer, metoder, arbejdsformer og elevforudsætninger‘.

Planlægning

Vores lærere arbejder tæt sammen i et Indskolingsteam og et Udskolingsteam, og er optagede af at udvise stor fleksibilitet for at arbejde med tværgående temaer, projektforløb og tage på ekskursioner mv. Vi har ikke individuelle elevplaner, men gennemfører løbende tests og har to årlige forældresamtaler for at afstemme forventninger om barnets trivsel og læring.

Prøver

Tybjerg Privatskole gennemfører folkeskolens prøver i 9. klasse.