Trivsel, Fællesskab og Høj faglighed - Vi står sammen om at skabe livsduelige børn og unge, der kan møde livet med robusthed

logo

Tybjerg Bygade 3

4160 Herlufmagle

06:30 - 17:00 (16:00)

Mandag til torsdag (fredag)

Arbejdsdag

Arbejdsdag

En gang årligt afholder vi arbejdsdag på Tybjerg Privatskole.

Arbejdsdagen finder almindeligvis sted i foråret og datoen offentliggøres på skolens kalender i god tid.

Arbejdsdagen er altid en hyggelig dag med forældre og børn, der trækker i arbejdstøjet. Da vi er en privatskole er det vores håb – og forventning – at så mange som muligt deltager i dagen og bidrager med deres indsats. Gøremålene på arbejdsdagen er mange og dækker alt fra malerarbejde, rengøring, restaurering af legeredskaber, beskæring af buske og træer til anlægsarbejde, diverse tømmerarbejde ude og inde, workshops og meget andet. Alt sammen arbejde der i sidste ende er til glæde og gavn for vores børn.

Skolens støtteforening sørger for servicering med mad og drikke.

Udover at vi får løst en masse arbejdsopgaver giver det masser af netværk blandt forældrene.