Trivsel, Fællesskab og Høj faglighed - Vi står sammen om at skabe livsduelige børn og unge, der kan møde livet med robusthed

logo

Tybjerg Bygade 3

4160 Herlufmagle

06:30 - 17:00 (16:00)

Mandag til torsdag (fredag)

Tilbud

Tilbud

Udover de mange tilbud i undervisningen og SFO har skolen en ambition om at tilbyde en række ekstra muligheder i løbet af den samlede skoledag. Med hjælp fra engagerede medarbejdere, forældre og ildsjæle fra lokalområdet har vi gennem tiden haft mulighed for at kunne tilbyde valgfag, projektforløb og eftermiddagshold med emner, hvor børnene kan fordybe sig i noget der interesserer dem.

Vi har haft succes med Lego League, skolekor, drama, krea, parkour, fodbold, børneyoga og meget mere. Vores aktuelle tilbud afhænger af tilslutning fra børnene, ressourcer og samarbejdsmuligheder lokalt. Har du en god ide til ekstra tilbud og måske lyst til at stå for et tilbud, er du altid velkommen til at kontakte vores skoleleder.