Trivsel, Fællesskab og Høj faglighed - Vi står sammen om at skabe livsduelige børn og unge, der kan møde livet med robusthed

logo

Tybjerg Bygade 3

4160 Herlufmagle

06:30 - 17:00 (16:00)

Mandag til torsdag (fredag)

Kor, musik og bevægelse

Storekor

For 4.-9. klasse

Koret er for drenge og piger fra 4. klasse til og med 9. klasse, som holder af at synge og kan lide at få nogle musikalske oplevelser sammen med andre børn på tværs af klassetrinene. Der arbejdes med 1, 2 og 3 stemmige sange fra forskellige genrer og på forskellige sprog. Vi træner stemmerne med opvarmning og små øvelser. Koret øver en gang om ugen i en lektion.

Storekoret optræder ved forskellige lejligheder både med Lucia på plejehjem, i skolen og i Tybjerg Kirke. Det synger til skolens sommerfest og til første skoledag samt til andre særlige arrangementer. Vi har fået etableret et venskabskor fra Ingrid Jespersens Gymnasieskole i København, som vi på skift holder koncerter med et par gange om året.

Kor - Luciaoptog i Tybjerg Kirke

Lillekor

For 1.-3. klasse

I det nuværende skoleår har vi oprettet et “Lillekor”, som kører fra skolestart indtil jul. Koret er for både drenge og piger fra 1. klasse til og med 3. klasse, som holder af at synge og kan lide at få nogle musikalske oplevelser sammen med andre på tværs af klassetrinene. Koret synger sange fra forskellige genrer og arbejder med kanonsang og lettere 2-stemmige arrangementer. Koret træner en gang om ugen i en lektion.

Ud over dette træner vi stemmerne med opvarmning og små øvelser. Koret har optrådt til åbningen af skolens nye pavilloner og skal også optræde til skolens juleafslutning.

Kor - Luciaoptog i Tybjerg Kirke

Musik og bevægelse

For 0.-2. klasse

Musik og bevægelse er for drenge og piger fra 0. til og med 2. klasse. I skoleåret 2016/2017 kører undervisningen fra januar indtil sommerferien. Holdet træner en gang om ugen i en lektion. Musik og bevægelse er for de børn, som kan lide at udfolde sig musikalsk sammen med andre. Der er altid et varieret program, hvor holdet synger forskellige sange, laver bevægelseslege og spiller små satser på forskellige instrumenter. Børnene træner ligeledes fælles puls og rytme, eksperimenterer med imitation og improvisation og leger med forskellige stemningsbilleder, som man har mulighed for at udtrykke gennem musikken.

Musik