Trivsel, Fællesskab og Høj faglighed - Vi står sammen om at skabe livsduelige børn og unge, der kan møde livet med robusthed

logo

Tybjerg Bygade 3

4160 Herlufmagle

06:30 - 17:00 (16:00)

Mandag til torsdag (fredag)

Skoledagen

Skoledagen

Skoledagen starter for alle klassetrin hver dag kl. 8:30.

Fire dage om ugen bliver dagen startet med morgenbånd i tidsrummet 8:30-8:50, hvorefter den egentlige undervisning begynder. Børnene har stor glæde af morgenbåndet. Tanken bag morgenbåndet er til dels at fokusere på, at børnene bliver fysisk aktiveret inden skoledagens start samt er der fokus på læsetræning.

Efter efterårsferien og frem til påske består morgenbånd af morgenlæsning.

I perioden efter påske og til efterårsferien består morgenbånd af morgenbevægelse.

Den sidste dag bliver i hele perioden brugt til morgensamling.

Ved morgenbevægelse skiftes klassetrinene, en uge af gangen, til at stå for udendørs aktiviteter/lege, hvor børnene så selv kan vælge, hvilken aktivitet de vil deltage i de enkelte dage.

Lektioner

Skoledagen består af lektioner á 45 min. varighed og er inddelt som vist i tabellen.

08:30-08:50  MORGENBÅND

08:50-09:35

09:35-10:20

10:20-10:40  PAUSE

10:40-11:25

11:25-12:10

12:10-12:20  FROKOST

12:20-12:45  PAUSE

12:45-13:30

13:30-14:15

Lektiecafe for skolens elever kan oprettes når der opstår et behov.

Efter skoledagen er der mulighed for at gå i SFO.