Trivsel, Fællesskab og Høj faglighed - Vi står sammen om at skabe livsduelige børn og unge, der kan møde livet med robusthed

logo

Tybjerg Bygade 3

4160 Herlufmagle

06:30 - 17:00 (16:00)

Mandag til torsdag (fredag)

Tilsynserklæringer

Tilsynserklæringer

Det er påkrævet privatskoler og friskoler at have en tilsynsførende. I marts 2017 har forældrekredsen udpeget Frank Edelmann Christensen for en to-årig periode. Frank har tidligere været rektor for den private Marie Kruses Skole med over 1.000 elever i grundskole og gymnasium i Furesø Kommune.

Fra skolens begyndelse og til 2017 har den tidligere rektor på Herlufsholm Kostskole, Klaus Eusebius Jakobsen, været tilsynsførende. Klaus har bidraget med mange flotte udtalelser og gode råd om det at drive en privatskole med respekt for traditioner og fokus på fornyelse. Årsagen til valget af en ny tilsynsførende skyldes ny lovgivning, hvor den samme person kun må føre tilsyn i maksimalt seks år.