Trivsel, Fællesskab og Høj faglighed - Vi står sammen om at skabe livsduelige børn og unge, der kan møde livet med robusthed

logo

Tybjerg Bygade 3

4160 Herlufmagle

06:30 - 17:00 (16:00)

Mandag til torsdag (fredag)

Tilsynserklæringer

Tilsynserklæringer

Det er påkrævet Frie Grundskoler at have en tilsynsførende. I marts 2022 har
forældrekredsen udpeget Debbie Hamilton for en to-årig periode. Debbie er afdelingsleder
på Stenløse Privatskole, hvor hun har været siden sommeren 2022. Debbie har tidligere
været med i ledelsen på den private Marie Kruses Skole med over 1.000 elever i grundskole
og gymnasium i Furesø Kommune.

Tilsynsførende gennem tiden.

Fra skolens begyndelse og til 2017 har den tidligere rektor på Herlufsholm Kostskole, Klaus
Eusebius Jakobsen, været tilsynsførende. Klaus har bidraget med mange flotte udtalelser og
gode råd om det at drive en privatskole med respekt for traditioner og fokus på fornyelse.
I 2017 valgte forældrekredsen Frank Edelmann Christensen til at overtage efter Klaus Eusebius
Jakobsen. Frank har tidligere været rektor for den private Marie Kruses Skole med over 1.000
elever i grundskole og gymnasium i Furesø Kommune. Frank var skolens tilsynsførende fra 2017 og
frem til og med 2021.