Trivsel, Fællesskab og Høj faglighed - Vi står sammen om at skabe livsduelige børn og unge, der kan møde livet med robusthed

logo

Tybjerg Bygade 3

4160 Herlufmagle

06:30 - 17:00 (16:00)

Mandag til torsdag (fredag)

Praktiske oplysninger

Faktuelle oplysninger

Klassetrin og spor på skolen
Skolen har ét spor fra børnehaveklasse til 9. klasse

Elevtal
Samlet elevtal pr. 1. februar 2022:   185 elever.

BH:   6 piger,  13 drenge – 19 elever
1 kl:  11 piger,  3 drenge – 14 elever
2 kl:  11 piger,  10 drenge – 21 elever
3 kl:  8 piger,  12 drenge – 20 elever
4 kl:  10 piger,  11 drenge – 21 elever
5 kl:  9 piger,  9 drenge – 18 elever
6 kl:  6 piger,  11 drenge – 17 elever
7 kl:  9 piger,  7 drenge – 16 elever
8 kl:  9 piger,  12 drenge – 21 elever
9 kl:  11 piger,  7 drenge – 18 elever

Ialt:    90 piger, 95 drenge – 185 elever

Bemærk at listen er pr. 1. februar 2022, hvorfor der i flere af klasserne kan være et andet antal børn nu.

Grundoplysninger

Adresse
Tybjerg Privatskole
Tybjerg Bygade 3
4160 Herlufmagle
Kontoret tlf.: 32 20 00 80
E-mail: info@Tybjergprivatskole.dk
Web: http://www.tybjergprivatskole.dk

Skoleleder
Kenneth Oksborg

Pædagogisk afdelingsleder
Lone de Fries

Souschef
Jens Søndergaard

Formand for skolebestyrelsen
Maria Pedersen