Trivsel, Fællesskab og Høj faglighed - Vi står sammen om at skabe livsduelige børn og unge, der kan møde livet med robusthed

logo

Tybjerg Bygade 3

4160 Herlufmagle

06:30 - 17:00 (16:00)

Mandag til torsdag (fredag)

Praktiske oplysninger

Faktuelle oplysninger

Elevtal
Samlet elevtal pr. 1. februar 2022:   185 elever.

BH:   6 piger,  13 drenge – 19 elever
1 kl:  11 piger,  3 drenge – 14 elever
2 kl:  11 piger,  10 drenge – 21 elever
3 kl:  8 piger,  12 drenge – 20 elever
4 kl:  10 piger,  11 drenge – 21 elever
5 kl:  9 piger,  9 drenge – 18 elever
6 kl:  6 piger,  11 drenge – 17 elever
7 kl:  9 piger,  7 drenge – 16 elever
8 kl:  9 piger,  12 drenge – 21 elever
9 kl:  11 piger,  7 drenge – 18 elever

Ialt:    90 piger, 95 drenge – 185 elever

Bemærk at listen er pr. 1. februar 2022, hvorfor der i flere af klasserne kan være et andet antal børn nu.

Karaktergennemsnit
De samlede karaktergennemsnit kan ses under Øvrige oplysninger.

Grundoplysninger

Adresse
Tybjerg Privatskole
Tybjerg Bygade 3
4160 Herlufmagle
Kontoret tlf.: 32 20 00 80
E-mail: info@Tybjergprivatskole.dk
Web: http://www.tybjergprivatskole.dk

Skoleleder
Kenneth Oksborg

Pædagogisk afdelingsleder
Lone de Fries

Souschef
Jens Søndergaard

Formand for skolebestyrelsen
Maria Pedersen

Klassetrin og spor på skolen
Skolen har ét spor fra børnehaveklasse til 9. klasse

Lokaleoplysninger

Mangler pt. at blive opdateret.

Læseplaner

Tybjerg Privatskole følger Folkeskolens fælles mål, som du finder en beskrivelse af på emu.dk.

Prøver

Tybjerg Privatskole tilbyder folkeskolens prøver i 9. klasse.