Trivsel, Fællesskab og Høj faglighed - Vi står sammen om at skabe livsduelige børn og unge, der kan møde livet med robusthed

logo

Tybjerg Bygade 3

4160 Herlufmagle

06:30 - 17:00 (16:00)

Mandag til torsdag (fredag)

Øvrige oplysninger

Administrativt

Generalforsamling

Seneste generalforsamling fandt sted 11. marts 2020 og her er de vigtigste dokumenter fra mødet:

Undervisningsmiljø

Eleverne på Tybjerg privatskole udfører hvert år en skriftlig vurdering af undervisningsmiljøet. Besvarelserne bliver gennemgået og evt. tiltag bliver sat i værk.

Her kan du læse de seneste rapporter: