Trivsel, Fællesskab og Høj faglighed - Vi står sammen om at skabe livsduelige børn og unge, der kan møde livet med robusthed

logo

Tybjerg Bygade 3

4160 Herlufmagle

06:30 - 17:00 (16:00)

Mandag til torsdag (fredag)

Trafikpolitik

Skolevejen
Skolevejen, foto: Peder Fjord

Trafikpolitik

Tybjerg Privatskoles arbejde med trafiksikkerhed består i en lang række forskellige initiativer i samarbejde med og i forhold til elever, lærere, lokalområdet og lokale myndigheder. Trafikpolitikken er grundlaget for dette arbejde, og beskriver blandt andet skolens forventninger til forældre, elever og medarbejdere, samt rammerne for trafikundervisningen.