Trivsel, Fællesskab og Høj faglighed - Vi står sammen om at skabe livsduelige børn og unge, der kan møde livet med robusthed

logo

Tybjerg Bygade 3

4160 Herlufmagle

06:30 - 17:00 (16:00)

Mandag til torsdag (fredag)

Ordensregler

Ordensregler for Tybjerg Privatskole

Det er vigtigt, at man lærer at vise hjælpsomhed og omsorg for andre mennesker. Alle skal kunne føle sig trygge på vores skole.

Omgangstonen skal være af en sådan karakter, at der er en behagelig stemning på skolen.
Alle må hjælpe med til at bevare skolen i så god stand som muligt og vise respekt for andres ting.
Alle elever er medansvarlige for, at skolens klasseværelser, fællesarealer og udeområder holdes i orden.

 • Eleverne skal føre et ordentligt sprog og behandle andre elever hensynsfuldt
 • Eleverne skal rette sig efter de henstillinger, som gives af skolens ansatte
 • Eleverne må ikke forlade skolen i skoletiden
 • De udleverede bøger skal være indbundet – dette gælder ikke biblioteksbøger
 • Bøger, hæfter og lignende skal erstattes, hvis de bliver væk eller må kasseres i utide på grund af misbrug
 • Bøger skal bringes til og fra skolen i solide tasker
 • I frikvartererne skal eleverne være ude
 • Voldsom opførsel og farlig leg må ikke forekomme på skolen. I skolegården afgør gårdvagten, hvilken adfærd der er acceptabel
 • Hvis der opstår konflikter, skal disse løses uden brug af vold, eventuelt kan man henvende sig til gårdvagten, klasselæreren eller kontoret
 • Mobiltelefoner skal være slukket i skoletiden og SFO-tiden med mindre andet er aftalt med en af skolens ansatte
 • Ordensduksen skal tømme skraldespande og sørge for, at klasselokalet er udluftet inden spisefrikvarteret er forbi. Efter sidste lektion sørger ordensduksen for, at eget klasselokale samt eventuelt faglokale er opstolet, fejet og parat til rengøring