Trivsel, Fællesskab og Høj faglighed - Vi står sammen om at skabe livsduelige børn og unge, der kan møde livet med robusthed

logo

Tybjerg Bygade 3

4160 Herlufmagle

06:30 - 17:00 (16:00)

Mandag til torsdag (fredag)

IT og mobilpolitik

Sommerfest

IT og mobilpolitik

Skolen har vedtaget retningslinjer for elevers anvendelse af IT udstyr og mobiltelefoner i skoletiden. IT og mobilpolitiken sætter fokus på, at børn ikke skal være ‘slaver’ af elektronisk udstyr, hver gang en lille pause opstår, men i stedet styrke de sociale relationer i mellem eleverne. Desuden har det været nødvendigt at sætte rammer for elevernes digitale adfærd i undervisningen, så de forskellige enheder indgår naturligt i undervisningsforløb eller ligger slukket i tasken. Politikken tager højde for om eleverne hører til i indskoling, mellemtrin eller udskoling.