Trivsel, Fællesskab og Høj faglighed - Vi står sammen om at skabe livsduelige børn og unge, der kan møde livet med robusthed

logo

Tybjerg Bygade 3

4160 Herlufmagle

06:30 - 17:00 (16:00)

Mandag til torsdag (fredag)

Optagelseskriterier

Optagelseskriterier

Optagelseskriterier i prioriteret rækkefølge

 1. Søskendegaranti
  Mindre søskende til nuværende elever kan forvente at blive optaget – se nedenfor.
 2. Tidspunkt for opskrivning
  Det er datoen for indbetaling af gebyr der er gældende.
 3. Barnets køn
  Det tilstræbes at optage 10 drenge og 10 piger på hvert klassetrin.
  Er der ikke elever nok af det ene køn kan fordelingen være anderledes.

Søskendegaranti
Mindre søskende til nuværende elever på Tybjerg privatskole, optages som udgangspunkt først. Er der mere end 10 søskende af samme køn på ventelisten til en årgang, optages de efter punkt 2.

Forbehold
Optagelse tager forbehold for store udfordringer i forhold til det enkelte barn o.a.