Trivsel, Fællesskab og Høj faglighed - Vi står sammen om at skabe livsduelige børn og unge, der kan møde livet med robusthed

logo

Tybjerg Bygade 3

4160 Herlufmagle

06:30 - 17:00 (16:00)

Mandag til torsdag (fredag)

Optagelseskriterier

Optagelseskriterier

Optagelseskriterier i prioriteret rækkefølge

  1. Tidspunkt for opskrivning
    Det er datoen for indbetaling af gebyr der er gældende.
  2. Barnets køn
    Det tilstræbes at optage 10 drenge og 10 piger på hvert klassetrin.
    Er der ikke elever nok af det ene køn kan fordelingen være anderledes.

Forbehold
Optagelse tager forbehold for store udfordringer i forhold til det enkelte barn o.a.