Trivsel, Fællesskab og Høj faglighed - Vi står sammen om at skabe livsduelige børn og unge, der kan møde livet med robusthed

logo

Tybjerg Bygade 3

4160 Herlufmagle

06:30 - 17:00 (16:00)

Mandag til torsdag (fredag)

Politikker

Politikker

Tybjerg Privatskole danner rammen om mange menneskers samvær og dagligdag, hvor skoledagen og arbejdsdagen står centralt for elever/forældre og vores ansatte. For at understøtte det gode samvær og daglige udbytte, har vi besluttet nogle politikker, der beskriver sammenhængende indsatser og retningslinjer for god adfærd på og omkring skolen. Vi har blandt andet en politik omkring anvendelse af IT og mobiltelefoner, ligesom vi har beskrevet en politik for trafiksikkerhed.