Trivsel, Fællesskab og Høj faglighed - Vi står sammen om at skabe livsduelige børn og unge, der kan møde livet med robusthed

logo

Tybjerg Bygade 3

4160 Herlufmagle

06:30 - 17:00 (16:00)

Mandag til torsdag (fredag)

Raketten

Sommerfest Tybjerg Privatskole

Raketten

Raketten anviser de trin, skolen følger, når elever eller forældre ikke kan eller vil følge skolens regler.

Elever

Skolen forventer, at eleverne overholder skolens ordensregler.

Ved grov overtrædelse følges følgende trin:

  1. Hvis eleven efter gentagne henstillinger fra personalet ikke følger skolens ordensregler, ringer eller mailer den ansatte, som har oplevet konflikten, til forældrene
  2. I gentagelsestilfælde indkalder klasselæreren og sfo-pædagogen til en samtale med elev og forældre
  3. Gentages den uacceptable adfærd herefter, udelukkes eleven fra skolen i op til 3 dage. Forældrene orienteres af skolelederen, som indbyder forældrene til et møde
  4. Gentages den uacceptable adfærd herefter, udelukkes eleven enten en uge eller for altid – efter skolelederens vurdering

Forældre

Skolen forventer, at forældrene bakker skolen op og forsøger at løse eventuelle uoverensstemmelser gennem samtale.

Skolen forventer, at forældrene er loyale over for skolen.

Skolen forventer, at skolepenge, SFO-betaling og eventuel anden betaling til skolen foreligger rettidigt.

Såfremt disse forventninger ikke indfries, følges følgende trin:

  1. Forældrene kontaktes på mail eller telefon med en venlig henstilling om at bringe forholdet i orden
  2. Forældrene kontaktes skriftligt af skolens leder med henstilling om at bringe forholdet i orden
  3. Forældrene indkaldes til samtale med skolens leder, hvor det gøres klart, at såfremt der ikke rettes op på forholdet, er skolen sindet at opsige samarbejdet
  4. Samarbejdet opsiges, hvilket betyder, at eleven/eleverne udmeldes