Trivsel, Fællesskab og Høj faglighed - Vi står sammen om at skabe livsduelige børn og unge, der kan møde livet med robusthed

logo

Tybjerg Bygade 3

4160 Herlufmagle

06:30 - 17:00 (16:00)

Mandag til torsdag (fredag)

Forventninger

Forventninger

At være elev og forældre på Tybjerg Privatskole er ingen selvfølge.

Vi arbejder ud fra klare mål og værdier, som I aktivt vælger til, når I vælger Tybjerg Privatskole.

Eleven
Vi er et skoletilbud, der henvender sig til børn og unge, der er socialt velfungerende. Eleven skal kunne agere i et socialt fællesskab og være moden til at deltage i undervisningen. En eventuel diagnose eller faglige udfordringer er ikke i sig selv en hindring for at blive optaget på skolen. Dette beror altid på en konkret vurdering, om skolen og forældrene i fællesskab kan skabe den rigtige skolegang for eleven. Denne vurdering foretages af skolens leder, som inviterer forældrene til en uddybende samtale. Den endelige vurdering foretages ud fra et helhedssyn.

Adfærd
Vi forventer at man taler til hinanden i en god omgangstone, og at eleven er parat til at lytte og rette sig efter reglerne på skolen og ved arrangementer ‘ud af huset’.

Samarbejde og fællesskab
Vi forventer, at I som forældre ser skoleforløbet som et samarbejde, så eleven oplever støtte og opbakning hele vejen rundt. Samtidig forventes det, at både forældre og elev tager aktivt del i fællesskabet omkring skolen.

Kommunikation
I skal som forældre være indstillet på at intra er en hjørnesten i kommunikationen mellem skole og hjem og det forventes, at I bruger det aktivt.