Trivsel, Fællesskab og Høj faglighed - Vi står sammen om at skabe livsduelige børn og unge, der kan møde livet med robusthed

logo

Tybjerg Bygade 3

4160 Herlufmagle

06:30 - 17:00 (16:00)

Mandag til torsdag (fredag)

Opskrivning

Optagelse i eksisterende klasse

For at jeres barn kan blive ny elev i en af vores eksisterende klasser, starter I med at kontakte vores skoleleder. Sammen med skolelederen aftales rundvisning og opstart af prøvetid.

I skal udfylde ansøgning om optagelse og samtykkeerklæring og aflevere dem til kontoret.

I skal betale kr. 200 i opskrivningsgebyr. Barnet er først skrevet op, når opskrivningsgebyret er indbetalt og indmeldelsespapirerne er modtaget. Kort herefter modtager I en mail fra skolen og barnet er skrevet på skolens venteliste.

Optagelse i kommende børnehaveklasse

For at jeres barn kan blive ny elev i kommende skoleår, skal I udfylde og indsende ansøgning om optagelse og samtykkeerklæring til kontoret eller med post til Tybjerg Privatskole, Tybjerg Bygade 3, 4160 Herlufmagle.

I er meget velkomne til at kontakte vores skoleleder for rundvisning.

I skal betale kr. 200 i opskrivningsgebyr. Barnet er først skrevet op, når opskrivningsgebyret er indbetalt og indmeldelsespapirerne er modtaget. Kort herefter modtager I en mail fra skolen og barnet er skrevet på skolens venteliste.