Trivsel, Fællesskab og Høj faglighed - Vi står sammen om at skabe livsduelige børn og unge, der kan møde livet med robusthed

logo

Tybjerg Bygade 3

4160 Herlufmagle

06:30 - 17:00 (16:00)

Mandag til torsdag (fredag)

Værdier

Værdier

På Tybjerg Privatskole sætter vi stor pris på tre stærke værdier: Trivsel, Fællesskab og Høj faglighed.

Trivsel er en forudsætning for læring. Vi udviser respekt for hinanden, udtrykker empati og interesse for andre og baserer vores dialog på anerkendende kommunikation.

Fællesskab betyder meget på vores lille skole, og vi styrker det gennem traditioner og en særlig opmærksomhed på at byde nye ind. Vi stiller krav til forældrenes engagement og aktive deltagelse i skolens virke. Vi er optaget af, at alle samarbejder bredt for at skabe de bedste resultater.

Høj Faglighed bygger på motiverede og engagerede medarbejdere, der tænker i helheder, er ambitiøse, tænker kreativt og har mange forskellige tilgange til børns trivsel og læring. Vores elever er nysgerrige, velforberedte og gør sig umage hver eneste dag.