Trivsel, Fællesskab og Høj faglighed - Vi står sammen om at skabe livsduelige børn og unge, der kan møde livet med robusthed

logo

Tybjerg Bygade 3

4160 Herlufmagle

06:30 - 17:00 (16:00)

Mandag til torsdag (fredag)

Nyhedsbreve

Nyhedsbreve

Tybjerg Privatskole udgiver løbende nyhedsbreve gennem skoleåret. Nyhedsbrevene indeholder relevant viden omkring, hvad der rører sig på skolen, i SFO’en og i Klubben. Desuden indeholder nyhedsbrevene orientering fra skolebestyrelsen. Således kan I som forældre – nuværende eller kommende eller anden interessant, holde Jer orienteret omkring, hvad vi i bestyrelsen arbejder med. I er selvfølgelig altid velkomne til at kontakte skolens leder eller bestyrelsesformand for yderligere uddybning af bestyrelsens arbejde.

Forældre med børn på skolen modtager også nyhedsbrevene via intra.

Se alle nyhedsbreve