Trivsel, Fællesskab og Høj faglighed - Vi står sammen om at skabe livsduelige børn og unge, der kan møde livet med robusthed

logo

Tybjerg Bygade 3

4160 Herlufmagle

06:30 - 17:00 (16:00)

Mandag til torsdag (fredag)

Strategiplan

Indsatsmål

I november 2020 vedtog bestyrelsen en ny Strategiplan – ‘Tybjerg 20:24’. Strategiplanen indeholder fem indsatsmål, som vi ønsker realiseret med udgangen af 2024.

SFO

Handlingsplan

Bestyrelsen har udarbejdet en handlingsplan over konkrete handlinger, der i løbet af året kan bidrage til at indsatsmålene indfris.

Undervisning