Trivsel, Fællesskab og Høj faglighed - Vi står sammen om at skabe livsduelige børn og unge, der kan møde livet med robusthed

logo

Tybjerg Bygade 3

4160 Herlufmagle

06:30 - 17:00 (16:00)

Mandag til torsdag (fredag)

Metoder og dogmer

Metoder og dogmer

De væsentligste metoder og dogmer på Tybjerg Privatskole er:

  • Vi arbejder ud fra de læringsmål, som gælder for folkeskolen. Dvs. at vægten ligger på det, det enkelte barn skal kunne, og mindre på det pensum, der undervises i. Dermed er vejene til målene mange
  • Vi kigger udad for at koble skolens liv til omverdenen. Derfor laver vi Udeskole, hvor ekskursioner og gæstebesøg mv. er med til at skabe forståelse for kultur, historie og samfund
  • Vi bruger naturen og uderummet som ramme for Udeskole, hvor læringsmål i alle fag er i spil igennem en aktiv læringsstil
  • Vi arbejder med niveaudelt undervisning og andre strukturer, hvor tværgående samarbejde og fokus på den enkelte elevs interesser og niveau er afsæt for at øge udbyttet for alle
  • Vi har valgfag og eftermiddagsaktiviteter, hvor engagerede voksne bygger på børnenes interesser
  • Vi har morgenbånd for alle elever og sætter fokus på læsning og bevægelse
  • Vi arbejder aktivt med forebyggende trivselsindsatser
  • Vi driver skolen på et økonomisk bæredygtigt grundlag, gennem naturlig vækst og med en moderat tilgang til risiko. Det kræver flid og kreativitet at gøre dette ud fra skolens givne præmisser
  • Vi har normalt op til 20 elever i klasserne og kan maksimalt gå op til 22 elever