Trivsel, Fællesskab og Høj faglighed - Vi står sammen om at skabe livsduelige børn og unge, der kan møde livet med robusthed

logo

Tybjerg Bygade 3

4160 Herlufmagle

06:30 - 17:00 (16:00)

Mandag til torsdag (fredag)

Formål

Formål

Formålet med Tybjerg Privatskole er fastlagt i §2 i skolens vedtægter:

Skolens formål er at drive privat grundskole efter de til enhver tid gældende love og andre regler for friskoler og private grundskoler m.v. Det følger heraf, at skolen efter sit formål og i hele sit virke skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder.

Stk. 2

Det er endvidere skolens formål at drive virksomhed på følgende grundlag:

Tybjerg Privatskole skal være en dynamisk skole i trit med den pædagogiske og humanistiske udvikling.

Eleverne skal være fagligt dygtige, så langt evnerne rækker, være målbevidste, initiativrige, have selvværd, men også være tolerante og hjælpsomme mennesker. Dette skal ske i faste, men venlige og omsorgsfulde rammer, ved godt samarbejde mellem skole, forældre og elever. Vi ønsker at udnytte vores landlige rammer optimalt med integreret udeskole, til øget forståelse for naturen og samfundet omkring os.

At drive en skole med tilhørende fritidsordning, efter de til enhver tid gældende regler for private grundskoler.

At styrke børnenes alsidige, personlige udvikling, så de bliver “hele mennesker”.

At gøre børnene til aktive og kritiske deltagere i et demokratisk samfund.

At give eleverne solide kundskaber og kompetencer, og kreativ udvikling med henblik på at fremme et selvstændigt kritisk livssyn.

At styrke børnenes muligheder for at skabe sig et godt liv, ud fra egne forudsætninger og muligheder.

At give eleverne fornuftige arbejdsvaner og fremme deres lyst og nysgerrighed til at lære.

Tybjerg privatskole støtter ikke en bestemt politisk eller religiøs overbevisning.