Trivsel, Fællesskab og Høj faglighed - Vi står sammen om at skabe livsduelige børn og unge, der kan møde livet med robusthed

logo

Tybjerg Bygade 3

4160 Herlufmagle

06:30 - 17:00 (16:00)

Mandag til torsdag (fredag)

Buskort

Buskort

Busserne der kører til Tybjerg Privatskole betjenes af Movia og via skolens kontor kan du bestille et buskort.

Skolen opkræver beløbet sammen med en opkrævning af skolepenge og afregner med Movia. Betalingen til Movia baseres på antallet af zoner, barnet rejser igennem for at komme til skolen. Senere på året ansøger skolen om et refusionsbeløb via Fordelingssekretariatet og tilbagebetaler efterfølgende en andel af refusionsbeløbet til de forældre, der har betalt for buskort. Det er altså stadig en netto omkostning at købe buskortet, men væsentligt lavere, end Movias priser.

Buskort bestilles normalt i midten af juni måned, når kontoret udsender en bestillingsseddel. Buskortet kan aftentes på kontoret fra 1. skoledag efter sommerferien. Hvis eleven begynder på skolen midt i skoleåret eller der opstår behov for at købe et buskort (eller et erstatningskort) kan du kontakte skolens kontor.

Hver buskortejer må have 1 ven med gratis på sit buskort. Denne regel kan bruges ved feks. legeaftaler og kortets ejer skal selv være til stede på rejsen.