Trivsel, Fællesskab og Høj faglighed - Vi står sammen om at skabe livsduelige børn og unge, der kan møde livet med robusthed

logo

Tybjerg Bygade 3

4160 Herlufmagle

06:30 - 17:00 (16:00)

Mandag til torsdag (fredag)

Tilbud

Undervisning

Lektiecafé

Praktiske oplysninger om lektiecaféen

SFO

SFO og Klub

Praktiske oplysninger om Kernehuset, som er vores SFO/Klub