Trivsel, Fællesskab og Høj faglighed - Vi står sammen om at skabe livsduelige børn og unge, der kan møde livet med robusthed

logo

Tybjerg Bygade 3

4160 Herlufmagle

06:30 - 17:00 (16:00)

Mandag til torsdag (fredag)

Skoleåret

Fastelavn

Aktuel ferieplan

Vejledende ferie- og fridagsplan for skoleåret 2022/23.

SFO i ferier

Vedrørende SFO minder vi forældre om, at vi i ferieperioder normerer personale efter hvor mange børn der er tilmeldt, så vi forventer barnet kommer, hvis man har tilmeldt til pasning.

Bemærk, at skolebusserne ikke kører i ferieperioder.

Skoleårets gang

Skolestart
1. skoledag ligger i starten af august, og er altid en søndag.

Efterårsferie
Kernehuset er åbent hele ugen.

Juleferie
Hele skolen er lukket mellem jul og nytår.
Kernehuset er åbent frem til jul, se datoer i planen for det enkelte skoleår.

Vinterferie
Kernehuset er åbent hele ugen.

½ undervisningsdag
Se datoen i planen for det enkelte skoleår.
Kernehuset er åbent resten af dagen.

Påskeferie
Hele skolen er lukket i ugen op til påske og i påskedagene.

Kristi Himmelfart
Hele skolen er lukket Kristi Himmelfartsdag og dagen efter.

Pinseferie
Hele skolen er lukket.

Sommerferie
Hele skolen er lukket i 3 uger.
Kernehuset er åbent resten af ferien.
Se ugenumre i planen for det enkelte skoleår.