Trivsel, Fællesskab og Høj faglighed - Vi står sammen om at skabe livsduelige børn og unge, der kan møde livet med robusthed

logo

Tybjerg Bygade 3

4160 Herlufmagle

06:30 - 17:00 (16:00)

Mandag til torsdag (fredag)

Forældrekørsel

Forældrekørsel

En del børn bliver kørt af deres forældre til og fra skole. Vi opfordrer til, at forældrene koordinerer samkørsel og på den måde udnytter både tid og brændstof bedst muligt.

Bemærk at skolen råder over et begrænset antal parkeringspladser til forældrene, idet nogle pladser er forbeholdt skolens medarbejdere, ligesom den bagerste parkeringsplads er forbeholdt den kommunale børnehave.

Ved afsætning og afhentning af børn skal forældre altid have fokus på børnenes sikkerhed – både deres egne børn i bilen, men også alle bløde trafikanter uden for bilen.