Trivsel, Fællesskab og Høj faglighed - Vi står sammen om at skabe livsduelige børn og unge, der kan møde livet med robusthed

logo

Tybjerg Bygade 3

4160 Herlufmagle

06:30 - 17:00 (16:00)

Mandag til torsdag (fredag)

Skolebestyrelse

Skolebestyrelse

Skolebestyrelsen består af 7 medlemmer og 2 suppleanter, der vælges af generalforsamlingen hvert år i marts måned. Medlemmerne er valgt for to år ad gangen og valgperioderne er forskudt, så der opnås en kontinuitet i bestyrelsens arbejde. Bestyrelsen har ca. 8-10 møder om året.

Bestyrelsen arbejder med de overordnede, strategiske rammer for skolens virke og er optaget af, at alle forældre føler sig inddraget i arbejdet med at skabe en anderledes skole, hvor Fællesskab, Trivsel og Høj Faglighed er de bærende værdier.

Alle referater og åbne sager offentliggøres på skolens intranet og har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte bestyrelsens formand.

Medlemmer

Maria Pedersen
Maria Pedersen
Formand for skolebestyrelsen
Formand for skolebestyrelsen | Mail: maria_alvandi@yahoo.dk
Bo Schou Andersen
Bo Schou Andersen
Næstformand for skolebestyrelsen
Næstformand for skolebestyrelsen | Mail: info@schou-handel.dk
Lars Gudbergsen
Lars Gudbergsen
Formand for Økonomiudvalget
Medlem af skolebestyrelsen, formand for økonomiudvalget | Mail: lhg@broksoe.com
Michael Munck Nielsen
Michael Munck Nielsen
Medlem af skolebestyrelsen, formand for facilitetsudvalget
Medlem af skolebestyrelsen, formand for facilitetsudvalget | Mail: mstemas@outlook.dk
Louise Kondrop Aabo
Louise Kondrup Aabo
Medlem af skolebestyrelsen, sekretær for skolebestyrelsen
Medlem af skolebestyrelsen, sekretær for skolebestyrelsen | Mail: aabo303@hotmail.com
Britt Christensen
Britt Renée Christensen
Medlem af skolebestyrelsen
Medlem af skolebestyrelsen | Mail: britt@brittrenee.dk
Pernille Aaberg
Pernille Aaberg
Medlem af skolebestyrelsen
Medlem af skolebestyrelsen | Mail: famaaberg@outlook.com
Vinnie Olsen
Vinnie Mortensen
Suppleant til skolebestyrelsen
Suppleant til skolebestyrelsen | Mail: vmo@aarsleff.com
Marianne Bjerre Andersen
Marianne Bjerre Andersen
Suppleant til skolebestyrelsen
Suppleant til skolebestyrelsen | Mail: mbjerrea@icloud.com