Trivsel, Fællesskab og Høj faglighed - Vi står sammen om at skabe livsduelige børn og unge, der kan møde livet med robusthed

logo

Tybjerg Bygade 3

4160 Herlufmagle

06:30 - 17:00 (16:00)

Mandag til torsdag (fredag)

Skolebestyrelse

Skolebestyrelse

Skolebestyrelsen består af 7 medlemmer og 2 suppleanter, der vælges af generalforsamlingen hvert år i marts måned. Medlemmerne er valgt for to år ad gangen og valgperioderne er forskudt, så der opnås en kontinuitet i bestyrelsens arbejde.

Bestyrelsen har ca. 8-10 møder om året og har nedsat en række udvalg:

  • Økonomiudvalget
  • Udeskoleudvalget
  • Strukturudvalget
  • Kommunikations- og Forældreudvalget
  • Facilitetsudvalget

Bestyrelsen arbejder med de overordnede, strategiske rammer for skolens virke og er optaget af, at alle forældre føler sig inddraget i arbejdet med at skabe en anderledes skole, hvor Fællesskab, Trivsel og Høj Faglighed er de bærende værdier.

Alle referater og åbne sager offentliggøres på skolens intranet og har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte bestyrelsens formand.

Medlemmer

Rikke Almsgaard
Rikke Stenberg Almsgaard
Formand for skolebestyrelsen
Formand for skolebestyrelsen. Almstoftevej 8, 4100 Ringsted | Mobil: 4276 3009 | Mail: almsgaard@mail.com
Maria Pedersen
Maria Pedersen
Næstformand for skolebestyrelsen
Næstformand for skolebestyrelsen | Mail: maria_alvandi@yahoo.dk
Lars Gudbergsen
Lars Gudbergsen
Formand for Økonomiudvalget
Medlem af skolebestyrelsen. Broksøvej 60. 4160 Herlufmagle | Mobil: 6163 8403 | Mail: lhg@broksoe.com
Louise Kondrop Aabo
Louise Kondrup Aabo
Medlem af skolebestyrelsen
Medlem af skolebestyrelsen. Herluflillevej 15. 4160 Herlufmagle | Mobil: 26465327 | Mail: aabo303@hotmail.com
Michael Munck Nielsen
Michael Munck Nielsen
Medlem af skolebestyrelsen
Medlem af skolebestyrelsen | Mail: mstemas@outlook.dk
Britt Christensen
Britt Renée Christensen
Medlem af skolebestyrelsen
Medlem af skolebestyrelsen | Mail: britt@brittrenee.dk
Bo Schou Andersen
Bo Schou Andersen
Medlem af skolebestyrelsen
Medlem af skolebestyrelsen | Mail: info@schou-handel.dk