Trivsel, Fællesskab og Høj faglighed - Vi står sammen om at skabe livsduelige børn og unge, der kan møde livet med robusthed

logo

Tybjerg Bygade 3

4160 Herlufmagle

06:30 - 17:00 (16:00)

Mandag til torsdag (fredag)

Job på skolen

Job på skolen

Når vi har ledige stillinger, vil opslag ligge på denne side.

Lærer

Vi søger en engageret lærer til fortsat at skabe en meningsfyldt, tryg og lærerig hverdag for vores 190 børn i samarbejde med vores 24 medarbejdere.

  • Du skal undervise skolens mellemtrin og udskoling, primært i dansk og engelsk
  • Du skal have ført til eksamen i disse fag, og gerne have kendskab til eller uddannelse indenfor læsevejledning
  • Du skal have lyst til og gerne erfaring med udeskole/skole ude, niveaudeling samt projektorienteret undervisning

Du skal kunne tiltræde senest 1. april 2019. Læs mere i stillingsopslaget.

Skriftlig ansøgning sendes eller afleveres personligt til vores kontor og skal være modtaget hos os senest midnat, torsdag 31. januar 2019.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

Pædagogmedhjælper

Vi søger en ny pædagogmedhjælper med lyst til friluftsliv.

  • Stillingen er på fuld tid, fordelt i klub, undervisningsdelen samt som støttefunktion for enkelte børn
  • Du bliver en gennemgående profil i skolens klub, og skal være en del af skolens nye valgfag, friluftsliv
  • Du skal have lyst til og gerne erfaring med udeskole/skole ude, niveaudeling samt projektorienteret undervisning

Du skal kunne tiltræde senest 1. april 2019. Læs mere i stillingsopslaget.

Skriftlig ansøgning sendes eller afleveres personligt til vores kontor og skal være modtaget hos os senest midnat, fredag 25. januar 2019.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

Uopfordret ansøgning

Vi modtager gerne uopfordrede ansøgninger.

Vores skole er fortsat i rivende udvikling med tilgang af nye elever, så vi kan løbende få behov for at udvide personalegruppen.

Send ansøgning med cv til skolelederen.