Trivsel, Fællesskab og Høj faglighed - Vi står sammen om at skabe livsduelige børn og unge, der kan møde livet med robusthed

logo

Tybjerg Bygade 3

4160 Herlufmagle

06:30 - 17:00 (16:00)

Mandag til torsdag (fredag)

Job på skolen

Job på skolen

Når vi har ledige stillinger, vil opslag ligge på denne side.

Pedel

Vi søger en engageret pedel, der sammen med resten af personalet kan skabe en tryg og lærerig hverdag for vores ca. 200 elever, som er fordelt fra børnehaveklasse til og med 9. klassetrin.

Vi gør meget ud af, at have et tværfagligt samarbejdende personale, ligesom det er vigtigt for os, at eleverne oplever skolen som en helhed, hvilket er en af grundende til, at pedellen også vil være en stor del af børnes hverdag. Da der løbende er renoveringsopgaver, og fordi vi er en skole, hvor der ikke er langt fra tanke til handling, vil du som pedel skulle løse mange af de små praktiske opgaver selv, fremfor at bruge tiden på at rekvirere håndværkere udefra. Vi har i vores forældregruppe mange dygtige og hjælpsomme ”hænder”, og du vil ikke komme til at stå alene med de større projekter.

Du skal tiltræde 1. august 2019. Læs mere i stillingsopslaget og jobbeskrivelsen.

Ansøgning sendes via ofir.dk. Ansøgningsfrist er onsdag 5/6 2019.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

Uopfordret ansøgning

Vi modtager gerne uopfordrede ansøgninger.

Vores skole er fortsat i rivende udvikling med tilgang af nye elever, så vi kan løbende få behov for at udvide personalegruppen.

Send ansøgning med cv til skolelederen.