Trivsel, Fællesskab og Høj faglighed - Vi står sammen om at skabe livsduelige børn og unge, der kan møde livet med robusthed

logo

Tybjerg Bygade 3

4160 Herlufmagle

06:30 - 17:00 (16:00)

Mandag til torsdag (fredag)

Støtteforening

Støtteforening

Når dit barn går på Tybjerg Privatskole, er du automatisk medlem af støtteforeningen.

Støtteforeningen har til opgave at rejse midler der bruges til fx undervisningsmaterialer, smartboards til klasserne, mooncars til SFO, eller andet der understøtter børnenes skolegang. For at samle penge ind til disse formål, afvikler støtteforeningen forskellige arrangementer. Vi deltager ved den årlige skolefest, første skoledag, bondens marked og cykelløbet Aarhus-København (hvor vi står for et af depoterne).

Bag alle arrangementerne står støtteforeningens bestyrelse, der består af valgte forældre og bedsteforældre. Støtteforeningen har løbende brug for hjælp til enkelte arbejdsopgaver og arrangementer.

Ud over den praktiske del ved arrangementer, har vi det faktisk ret sjovt sammen, og imens kommer vores indsats stadig vores børn til gode. Støtteforeningen søger også fonde om midler til konkrete anskaffelser til skolen.

Har du lyst til at give en hånd til et af vores arrangementer, så kontakt støtteforeningens formand. Alle former for hjælp modtages med stor tak! Er du interesseret i at yde et økonomisk bidrag til Støtteforeningen, så benyt vores konto Nordea bank, kontonr. 2520 0723388279.

Støtteforeningen sælger streamers med skolens navn og logo, som du kan sætte bag på bilen.

Støtteforeningens bestyrelse

  • Vinnie Mortensen (formand)  vmo@aarsleff.com
  • Katja F. Jensen
  • Anja M. Nielsen
  • Benny Pedersen
  • Rasmus Uggerhøj
  • Sisse Andersen

Sponsorer

Støtteforeningen har i 2017 gennem LAG modtaget støtte under EU’s Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

LAG og ELFUL logoer