Trivsel, Fællesskab og Høj faglighed - Vi står sammen om at skabe livsduelige børn og unge, der kan møde livet med robusthed

logo

Tybjerg Bygade 3

4160 Herlufmagle

06:30 - 17:00 (16:00)

Mandag til torsdag (fredag)

Personale

Personale

Skolens personale er ansat løbende gennem skolens levetid som privatskole. Således har flere af de ansatte været med til at ansætte hinanden – sammen med de aktuelle ansættelsesudvalg. Personalestaben er således i høj grad selv med til at vælge de kollegaer, de skal arbejde sammen med. Vi tror på, at det giver et højt engagement og en god dynamik samt ikke mindst det nødvendige ejerskab til vores skole.

Ledelse

Skoleleder Kenneth Tim Oksborg
Kenneth Oksborg
Skoleleder
Kenneth er vores skoleleder og er uddannet både lærer og pædagog
Jens Søndergaard
Jens Søndergaard
Souschef & lærer
Jens er souschef og underviser primært i fysik/kemi, matematik og natur/teknik
Lone de Fries
Lone de Fries
Pædagogisk afdelingsleder
Lone er leder af Kernehuset (SFO/klub) samt koordinator for pædagogernes indsats i undervisningstiden.

Lærere

Anja Harder Christensen
Anja Harder Christensen
Lærer
Anja underviser primært i dansk, engelsk, tysk og religion
Kirsten Bernsdorf
Kirsten Bernsdorf
Lærer
Kirsten underviser primært i dansk, billedkunst og engelsk
Kristian Stanoje Predic
Kristian Predic
Lærer
Kristian underviser primært i dansk, idræt og religion
Lise Østbirk Bencard
Lise Østbirk
Lærer
Lise er en del af MUT (mellemtrin / udskolingsteamet) og underviser primært i dansk og…
Lone Møllebro
Lone Møllebro
Børnehaveklasselærer
Lone er ansvarlig for vores børnehaveklassebørn
Marianne Lusty
Marianne Lusty
Lærer
Marianne underviser i tysk og engelsk
Merete Byrialsen Petersen
Merete Byrielsen Petersen
Lærer
Merete underviser i historie, matematik, dansk og billedkunst
Mette Kofoed Sourial
Mette Kofoed Sourial
Lærer
Mette underviser primært i dansk, musik og billedkunst samt skolens kor
Michelle Opiola
Michelle Opiola
Lærer
Michelle underviser i musik
Rikke Ebbensgaard Orsulak
Rikke Orsulak
Lærer
Rikke underviser i matematik, natur og teknologi, samt friluftsliv.
Serife Cakici
Serife Cakici
Lærer
Serife er primært støttelærer, men underviser også i matematik og historie
Sigrun Fridriksdottir
Sigrun Fridriksdottir
Lærer
Sigrun underviser primært i dansk, engelsk og historie
Thomas David Sandholt Eliassen
Thomas Eliasen
Lærer
Thomas underviser i matematik, idræt, natur og teknik og historie
Thomas Lund Rasmussen
Thomas Rasmussen
Lærer
Thomas underviser i matematik, samfundsfag, idræt og historie

Pædagoger

Connie Annette Jæger
Connie Jæger
SFO & undervisningsvikar
Connie er bla. vikar i dansk, tysk, engelsk og kristendom
Kit Hvidt Henriksen
Kit Hvidt Henriksen
Pædagogmedhjælper
Kit arbejder blandt andet i klubben og som ekstrastøtte i skolen
Lasse Bo Jensen
Lasse Jensen
Pædagog
Lasse er pædagog i SFO og understøttende undervisning i indskolingen
Per Nielsen
Per Nielsen
SFO & Pedel
Per er pædagogmedhjælper i SFO og Klub, samt pedel
Søs Hovgaard Hågensen
Søs Hågensen
Pædagog
SFO & understøttende undervisning i indskolingen

Teknisk-Administrativt Personale

Jesper Just Bogø
Jesper Just Bogø
Pedel
Jesper er vores pedel
Justyna Mortensen
Justyna Mortensen
Rengøring
Justyna er rengøringsdame og underviser børnene i almen rengøring
Kiss Jørgensen
Kiss Jørgensen
Rengøring
Kiss er rengøringsdame og underviser børnene i almen rengøring
Malene Skovlund Christensen
Malene Christensen
Skolesekretær
Malene er vores skolesekretær