Trivsel, Fællesskab og Høj faglighed - Vi står sammen om at skabe livsduelige børn og unge, der kan møde livet med robusthed

logo

Tybjerg Bygade 3

4160 Herlufmagle

06:30 - 17:00 (16:00)

Mandag til torsdag (fredag)

Handlingsplan

Handlingsplan

I marts 2016 vedtog bestyrelsen Strategiplanen ‘Tybjerg 20:20’. Strategiplanen indeholder fem indsatsmål, som vi ønsker realiseret inden udgangen af 2020.

Hvert år i 4. kvartal udarbejder bestyrelsen en handlingsplan for det nye kalenderår. Den består af konkrete handlinger, der i løbet af året kan bidrage til at indsatsmålene indfris.