Trivsel, Fællesskab og Høj faglighed - Vi står sammen om at skabe livsduelige børn og unge, der kan møde livet med robusthed

logo

Tybjerg Bygade 3

4160 Herlufmagle

06:30 - 17:00 (16:00)

Mandag til torsdag (fredag)

Handlingsplan

Handlingsplan

I marts 2016 vedtog bestyrelsen Strategiplanen ”Tybjerg 20:20”. Den aktuelle udgave af strategiplanen incl. opfølgning kan ses under punktet om generalforsamling. Strategiplanen indeholder fem indsatsmål, som vi ønsker realiseret inden udgangen af 2020. Indsatsmålene er uddybet på siden Indsatsmål 20:20.

Hvert år i 4. kvartal udarbejder bestyrelsen en handlingsplanen for det nye kalenderår. Den består af konkrete handlinger, der i løbet af året kan bidrage til at indsatsmålene indfris.

Handlingerne i den aktuelle plan er uddybet i punkterne nedenfor.

HANDLINGER I 2018

1.4 Understøtte skolens medarbejdere med at udfolde udeskole. Det gælder feks.:

  1. Udarbejdelse af procedure for vedligeholdelse af Google My Maps og synliggørelse af og på det fysiske kort
  2. Udarbejde procedure for udbygning og vedligeholdelse af forældrekartotek

1.5 Synliggørelse af forløb og aktiviteter på feks. skolens hjemmeside med ord/billeder

HANDLINGER I 2018

 

2.4 En oversigt over undervisningsstrukturer og særlige aktiviteter på Tybjerg Privatskole gøres færdig og lægges på Forældreintra og skolens hjemmeside senest 1/12 2018

2.5 Der udarbejdes plan for den niveaubaserede undervisning i matematik med fokus på overordnede mål og indhold. Planen forelægges bestyrelsen senest 1/12 2018.

Desuden udarbejdes en tidlig præ‐evaluering af den niveaubaserede undervisning med fokus på elevernes og de ansattes vurderinger. Denne forelægges bestyrelsen senest 1/12 2018.

Forældrenes præ‐evaluering indgår i den årlige spørgeskemaundersøgelse ultimo januar 2019

HANDLINGER I 2018

Der er ingen handlinger i 2018 under mål 3

HANDLINGER I 2018

4.8 Der skal udarbejdes en (opdateret) PR‐folder for Tybjerg Privatskole

4.9 Der skal findes en løsning for et fælles elektronisk arkiv til relevante bestyrelses ‐ og udvalgsdokumenter

HANDLINGER I 2018

5.4 Der udarbejdes projektbeskrivelse og en fundraisingstrategi vedr. et af de vigtigste byggeprojekter, som er omfattet af den fysiske helhedsplan