Trivsel, Fællesskab og Høj faglighed - Vi står sammen om at skabe livsduelige børn og unge, der kan møde livet med robusthed

logo

Tybjerg Bygade 3

4160 Herlufmagle

06:30 - 17:00 (16:00)

Mandag til torsdag (fredag)

Lektiecafe

Lektiecafe

Åbningstid
Mandag til fredag klokken 8:00-8:30.

Mit barn har brug for…
Lektiecafe er et frivilligt tilbud til alle skolens elever. Hvis man som forældre har et ønske om, at ens barn skal gå i lektiecafe, kan det aftales med klassens lærere. I nogle tilfælde vil der også være en opfordring fra læreren omkring brug af lektiecafe, dog i samråd med elevens forældre.

Målrettet tilbud
Lektiecafe er fag- og aldersopdelt. Således bliver der et særligt tilbud til de ældste elever, ikke mindst med tanken om hjælp i forhold til eksamen og andre større opgaver.