Trivsel, Fællesskab og Høj faglighed - Vi står sammen om at skabe livsduelige børn og unge, der kan møde livet med robusthed

logo

Tybjerg Bygade 3

4160 Herlufmagle

06:30 - 17:00 (16:00)

Mandag til torsdag (fredag)

Personale

Personale

Skolens personale er ansat løbende gennem skolens levetid som privatskole. Således har flere af de ansatte været med til at ansætte hinanden – sammen med de aktuelle ansættelsesudvalg. Personalestaben er således i høj grad selv med til at vælge de kollegaer, de skal arbejde sammen med. Vi tror på, at det giver et højt engagement og en god dynamik samt ikke mindst det nødvendige ejerskab til vores skole.

Ledelse

Skoleleder Kenneth Oksborg
Kenneth Oksborg
Skoleleder
Kenneth er vores skoleleder og er uddannet både lærer og pædagog
Jens Søndergaard Skjold
Jens Søndergaard
Souschef & lærer
Jens er souschef og underviser primært i fysik/kemi, matematik og natur/teknik
Lone de Fries
Lone de Fries
Pædagogisk afdelingsleder
Lone er leder af Kernehuset (SFO/klub) samt koordinator for pædagogernes indsats i undervisningstiden.

Lærere

Anne Grete Nielsen
Anne-Grete Nielsen
Lærer
Anne-Grete underviser primært i engelsk, tysk, dansk og kristendom
Christian Lammers
Christian Lammers
Lærer
Christian underviser i musik, sløjd og matematik
Kirsten Bernsdorf
Kirsten Bernsdorf
Lærer
Kirsten underviser primært i dansk, billedkunst og engelsk
Kristian Predic
Kristian Predic
Lærer
Kristian underviser primært i dansk, idræt og religion
Kristine Holmehøj
Kristine Holmehøj
Lærer
Kristine underviser i dansk, engelsk og krea
Lone Møllebro
Lone Møllebro
Børnehaveklasselærer
Lone er ansvarlig for vores børnehaveklassebørn
Marianne Lusty
Marianne Lusty
Lærer
Marianne underviser i tysk og engelsk
Merete Byrielsen Petersen
Merete Byrielsen Petersen
Lærer
Merete underviser i historie, matematik, dansk og billedkunst
Mette Kofoed Sourial
Mette Kofoed Sourial
Lærer
Mette underviser primært i dansk, musik og billedkunst samt skolens kor
Sigrun Fridriksdottir
Sigrun Fridriksdottir
Lærer
Sigrun underviser primært i dansk, engelsk og historie
Thomas Eliasen
Thomas Eliasen
Lærer
Thomas underviser i matematik, idræt, natur og teknik og historie
Thomas Rasmussen
Thomas Rasmussen
Lærer
Thomas underviser i matematik, samfundsfag, idræt og historie

Pædagoger

Connie Jæger
Connie Jæger
SFO & undervisningsvikar
Connie er bla. vikar i dansk, tysk, engelsk og kristendom
Per Nielsen
Per Nielsen
SFO & Pedel
Per er pædagogmedhjælper i SFO og Klub, samt pedel
Søs Hågensen
Søs Hågensen
Pædagog
SFO & understøttende undervisning i indskolingen

Teknisk-Administrativt Personale

Kiss Jørgensen
Kiss Jørgensen
Rengøring
Kiss er rengøringsdame og underviser børnene i almen rengøring
Malene Christensen
Malene Christensen
Skolesekretær
Malene er vores skolesekretær
Marck Top
Marck Top
Pedel
Marck er vores pedel