Trivsel, Fællesskab og Høj faglighed - Vi står sammen om at skabe livsduelige børn og unge, der kan møde livet med robusthed

logo

Tybjerg Bygade 3

4160 Herlufmagle

06:30 - 17:00 (16:00)

Mandag til torsdag (fredag)

Institutionsråd

Institutionsråd

Tybjerg privatskole er priviligeret ved at modtage bistand fra et institutionsråd bestående af fire yderst kompetente personer.

Institutionsrådet har til opgave at støtte bestyrelse og ledelse i at holde fast i visionerne for skolen med udgangspunkt i værdigrundlaget.

Institutionsrådet betragter skolen objektivt og vurderer formål, mål og indhold i et helikopterperspektiv, og bidrager med inspiration og nytænkning samt råd og vejledning. Der afholdes som udgangspunkt minimum møder 2 gange årligt.

Medlemmer

Bente Bøttger, medlem af institutionsrådet
Bente Bøttger
Medlem af institutionsrådet
Pensioneret skoleleder
Vagn Birk Jensen, medlem af institutionsrådet
Vagn Birk Jensen
Medlem af institutionsrådet
Provst og sognepræst
Jørgen Haagen Petersen, medlem af institutionsrådet
Jørgen Haagen Petersen
Medlem af institutionsrådet
Underviser på læreruddannelsen, tidligere folkeskolelærer
Klaus Eusebius Jakobsen, medlem af institutionsrådet
Klaus Eusebius Jakobsen
Medlem af institutionsrådet
Tidligere rektor på Herlufsholm Kostskole. Tidligere tilsynsførende for Tybjerg Privatskole