Trivsel, Fællesskab og Høj faglighed - Vi står sammen om at skabe livsduelige børn og unge, der kan møde livet med robusthed

logo

Tybjerg Bygade 3

4160 Herlufmagle

06:30 - 17:00 (16:00)

Mandag til torsdag (fredag)

Institutionsråd

Institutionsråd

Tybjerg privatskole er priviligeret ved at modtage bistand fra et institutionsråd bestående af to yderst kompetente personer.

Institutionsrådet har til opgave at støtte bestyrelse og ledelse i at holde fast i visionerne for skolen med udgangspunkt i værdigrundlaget.

Institutionsrådet betragter skolen objektivt og vurderer formål, mål og indhold i et helikopterperspektiv, og bidrager med inspiration og nytænkning samt råd og vejledning. Der afholdes som udgangspunkt minimum møder 2 gange årligt.

Medlemmer

Bente Bøttger, medlem af institutionsrådet
Bente Bøttger
Medlem af institutionsrådet
Pensioneret skoleleder
Jørgen Haagen Petersen, medlem af institutionsrådet
Jørgen Haagen Petersen
Medlem af institutionsrådet
Underviser på læreruddannelsen, tidligere folkeskolelærer